1
Scroll naar de content

Projectkaart - Publiek en educatie

Boek: Schelde. Stroom in veranderingRijtstraat 4 Avelgem

In 2015 ging een team van archeologen van de Universiteit Gent en GATE-archaeology aan de slag in Waarmaarde-Kerkhove (Avelgem). De aanleiding was de bouw van een nieuwe stuw langs de oevers van de Boven-Schelde. Het doel voor ogen was eenvoudig, maar daarom niet minder uitdagend: het unieke prehistorische landschap, dat eeuwenlang metersdiep bewaard lag onder de rivierklei, documenteren en bestuderen voor de graafmachines van start gingen.Uitzonderlijke ecologische informatie over een tijdspanne van meer dan 13 000 jaar, laat toe het verleden van de Schelde te herschrijven, of op zijn minst te bekijken door een andere bril.

Samen met de UGent en Uitgeverij Snoeck werd een rijk geïllustreerd publieksboek uitgewerkt. Met dit boek  worden de resultaten van het onderzoek voorgesteld aan een niet-gespecialiseerd publiek. Daarbij wordt het verhaal van de Schelde gekoppeld aan het brandend actuele thema van de klimaatverandering. Boek en tentoonstelling vertellen het verhaal van de Scheldevallei doorheen de tijd, van de voorlaatste ijstijd tot en met de middeleeuwen.

IMG-5137.jpg