1
Scroll naar de content

Projectkaart - Projectmatig onderzoek

Gentse kleipijpjesDulle Grietlaan 2 Gentbrugge

Kleipijpen vormen sinds de introductie omstreeks 1600 een belangrijk onderdeel van de materiële cultuur. Hoewel dit soort artefacten heel vaak worden aangetroffen bij opgravingen, zijn ze ondergewaardeerd wat onderzoek betreft. Met dit onderzoek wordt een synthese beoogd rond de informatieve waarde van deze vondstencategorie gefocust op de Gentse regio. Dit onderzoek zal een referentiekader aanreiken voor gelijkaardig onderzoek in andere regio’s binnen Vlaanderen.

Het project richt zich echter niet alleen tot de beperkte kring van de archeologisch ingewijden. Het onderzoek staat voor een geïntegreerde interpretatie waarbij de kans wordt genomen om de archeologische resultaten te toetsen aan sociologische, historische en antropologische inzichten met betrekking tot de ontluikende consumptiemaatschappij tijdens de 17de,18de en 19de eeuw. Het onderzoek brengt het verhaal van de Gentse kleipijp en wil de geschiedenis van de vroegmoderne tabaksconsumptie aan het brede publiek vertellen. Het onderwerp heeft hiermee het potentieel om bij te dragen aan de actuele dialoog rond een rookvrije samenleving door terug te keren naar de wortels van het roken als maatschappelijk gegeven.

Voor dit project werd een samenwerking op poten gezet tussen de Gentse Stadsarcheologie en Goed in erfgoed. Het onderzoek wordt gevoerd met financiële steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Volge het ondedrzoek via de blog.

1024401-2072.jpg