1
Scroll naar de content

Projectkaart - Vondstenonderzoek

Detailstudie aardewerktensemble Knokke-Heist RVK A11Spelemanstraat Knokke-Heist

In opdracht van de VLM werd een detailstudie opgemaakt van een aardewerkensemble verzameld tijdens een proefsleuvenonderzoek in Ramskapelle en Westkapelle. Het ensemble omvat voornamelijk aardewerk. De vondsten dateren van de volle middeleeuwen tot vroegmoderne tijd. 

Tijdens opgraving of verplicht archeologisch vooronderzoek (bv. in kader van de opmaak van een archeologienota bij een omgevingsvergunning ) komen vaak artefacten of mobiele archeologische vondsten aan het licht. 

Goed in erfgoed is gespecialiseerd in de determinatie en detailstudie van middeleeuws en vroegmodern vondstmateriaal. Wij voeren ook assessments uit op vondstcollecties met oog op verdergezet onderzoek. 

P1070906.jpg