1
Scroll naar de content

Projectkaart - Vondstenonderzoek

Detailstudie glasensemble Gent BijlokeJozef Kluyskensstraat 2 Gent

In opdracht van de Stad Gent werd een laat 15de eeuws-vroeg 16de eeuws glasensemble uit een beerput in de Gentse Bijlokeabdij bestudeerd.

Tijdens opgraving of verplicht archeologisch vooronderzoek (bv. in kader van de opmaak van een archeologienota bij een omgevingsvergunning ) komen vaak artefacten of mobiele archeologische vondsten aan het licht. 

Goed in erfgoed is gespecialiseerd in de determinatie en detailstudie van middeleeuws en vroegmodern vondstmateriaal. Wij voeren ook assessments uit op vondstcollecties met oog op verdergezet onderzoek. 

 

IMG_5982_ok.jpg