1
Scroll naar de content

Projectkaart - Vondstenonderzoek

Determinatie en assessment Veurne OoststraatOoststraat Veurne

Determinatie en assessment van middeleeuws en vroegmodern aardewerk van de site Veurne Ooststraat. In opdracht van Ruben WIllaert.

Tijdens opgraving of verplicht archeologisch vooronderzoek (bv. in kader van de opmaak van een archeologienota bij een omgevingsvergunning ) komen vaak artefacten of mobiele archeologische vondsten aan het licht. 

Goed in erfgoed is gespecialiseerd in de determinatie en detailstudie van middeleeuws en vroegmodern vondstmateriaal. Wij voeren ook assessments uit op vondstcollecties met oog op verdergezet onderzoek. 

P1070919.jpg