1
Scroll naar de content

Projectkaart - Beheer en bescherming

Plan van aanpak archeologische erfgoedwaarden - Kasteelhoeve van RekkemKasteeldreef 2 Rekkem

Bij werken aan een beschermd monument gelden er andere criteria voor verplicht archeologisch vooronderzoek. Een archeologienota is in sommige gevallen niet nodig maar wel een plan van aanpak. In kader van de restauratie van Kasteelhoeve van Rekem in Menen werd een zo'n plan van aanpak opgemaakt. 

In zo’n plan van aanpak wordt er een set van maatregelen geformuleerd waarmee de bouwheer aangeeft hoe hij zal omgaan met de archeologische erfgoedwaarden tijdens de geplande werken. Een vooronderzoek kan bestaan uit een bureaustudie eventueel aangevuld van landschappelijke boringen en/of vooronderzoek met ingreep op de bodem in de vorm van archeologische boringen, proefsleuven of proefputten.

Een plan van aanpak wordt opgesteld door een erkend archeoloog. De Vlaamse Overheid beslist of de archeologienota voldoet aan de eisen uit het Onroerenderfgoeddecreet. Een plan van aanpak wordt simpelweg bij de omgevingsvergunning gevoegd en hoeft -  in tegenstelling tot de  archeologienota – niet in akte genomen te worden.

3845289037_f42514e672_o1.jpg