1
Scroll naar de content

Projectkaart - Beheer en bescherming

Een bouwhistorische, historisch-cartografische en archeologische evaluatie van motte-site Ter Dulft te Bornem Kloosterstraat Bornem

In opdracht van de Provincie Antwerpen werd een landschappelijke, historisch-cartografische en archeologische evaluatie opgemaakt van de motte van Den Dulft in Bornem.

De oudste gekende heren van Melsen droegen de naam Van der Gracht. Zij bezaten te Melsen een heerlijk kasteel dat volgens de geschriften al eind 16de eeuw in puin was. Vandaag is dit kasteel volledig uit het zicht verdwenen. De locatie van de versterking is gekend tot op perceelsniveau:

Deze bureaustudie heeft een vierledig doel. Met name, op basis van de beschikbaar historisch-cartografisch, archeologisch en aardkundig bronnen:

  • de locatie van de kasteelsite bevestigen en indien mogelijk specifiëren;
  • de kasteelsite afbakenen en een eerste interpretatie formuleren met betrekking tot de aard van het kasteel en de evolutie doorheen de tijd;
  • het landschappelijk kader schetsen waarin het kasteel tot stand kwam en evolueerde doorheen de tijd;
  • in de mate van het mogelijke een inschatting maken van de bewaartoestand van eventueel archeologische erfgoed en de opmaak van een plan van aanpak voor eventueel  vervolgonderzoek;

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met GATE-Archaeology.

IMG_1296.jpg