1
Scroll naar de content

Projectkaart - Beheer en bescherming

Archeologische evaluatie en waardering. De burcht van NinoveDésiré De Bodtkaai 8 Ninove

In opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed werd een beschermingsdossiet opgemaakt door Ruben Willaert BVBA. Goed in erfgoed werd ingehuurd voor de coördinatie en wetenschappelijke begeleiding van het project en de redactie van het dossier. 

Het onderzoek had als voornaamste doel bijkomende gegevens te verzamelen om op een gefundeerde manier te beschouwen of de vindplaats al dan niet in aanmerking komt voor een bescherming als archeologisch monument. Deze afweging gebeurt op grond van de criteria: inhoud (zeldzaamheid, representativiteit en wetenschappelijk potentieel en de context), vorm (bewaringstoestand) en beleving (waarneembaarheid en herinnering).

Het volledige dossier vind je hier

deventer_geo.jpg