1
Scroll naar de content

Projectkaart - Subsidies en beleid

Onroerenderfgoedbeleidsplan RupelstreekSchommelei 2 Boom

In opdracht van Erfgoed Rupelstreek werd een onroerenderfgoedbeleidsplan opgemaakt. Het dossier vormt het resultaat van een participatief traject waarbij de betrokken besturen (Rumst, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem) in dialoog gingen met de verschillende erfgoedactoren actief in de Rupelstreek. Het plan vertrekt vanuit een solide omgevingsanalyse van de vijf betrokken gemeenten en biedt basis voor de  definitie van het gemeenschappelijk erfgoedpakket en van het bestaand en toekomstig consultatienetwerk. Vanuit een SWOT analyse worden een aantal gedragen strategische en operationele doelstellingen geformuleerd voor de beleidsperiode 2021-2026. Tenslotte wordt de structuur en expertise-inzet van de IOED uiteengezet.

Het onroerenderfgoedbeleidsplan leidde tot de erkenning van de projectvereniging als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst of kortweg IOED.

IMG_7857.jpg