1
Scroll naar de content

Projectkaart - Projectmatig onderzoek

Is het gras groener aan de andere kant van de heuvel? De studie van mottekastelen vanuit landschappelijk en beheersmatig perspectiefAdolf Baeyensstraat Sint Amandsberg

Dit syntheseonderzoek wil landschapsarcheologie en erfgoedbeheer als onontgonnen onderzoekslijnen binnen de studie naar mottekastelen in Vlaanderen op de agenda plaatsen. Het beoogt een innovatieve benadering van een traditioneel thema binnen de middeleeuwse archeologie.

Het laatste overzicht van onderzoek naar mottekastelen dateert van meer dan 10 jaar geleden. Een onontgonnen dataset wacht op synthese en verdergezet onderzoek. Onder impuls van de Malta-archeologie en het Onroerenderfgoeddecreet kende het onderzoek naar mottekastelen een ware heropleving. Vooral de laatste jaren werd op verschillende sites in Vlaanderen archeologisch onderzoek georganiseerd. Opvallend hierbij is de groeiende aandacht voor de integratie van landschappelijke informatie. Het voorgestelde onderzoek doelt op synthese en analyse van de grotendeels onontgonnen datasets rond mottekastelen en hun landschappelijke context. De focus van het onderzoek ligt op de dynamische en wederkerige relatie tussen het mottekasteel, het landschap en de mens. Het project wil niet alleen kennis genereren over het verleden, maar ook goede praktijken aanreiken om sites die vandaag nog boven en/of ondergronds bewaard zijn te evalueren, te waarderen en te monitoren.

Voor dit project werd een samenwerking op poten gezet tussen 1-2-3  archeologie vzw en Goed in erfgoed. Ondere projectpartners zijn oa. GATE Archaeology, Orbit en het Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie. Het onderzoek wordt gevoerd met financiële steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

aDJI_0506.jpg