1
Scroll naar de content

Projectkaart - Archeologienota

Diksmuide Laure FredericqlaanLaure Fredericqlaan 7 Diksmuide

De archeologienota voor Diksmuide Laure Fredericqlaan 7 vind je hier.

In een archeologienota wordt de archeologische waarde van een terrein afgewogen aan de hand van een archeologisch vooronderzoek. Dit vooronderzoek kan bestaan uit een bureaustudie eventueel aangevuld van landschappelijke boringen en/of vooronderzoek met ingreep op de bodem in de vorm van archeologische boringen, proefsleuven of proefputten.

Indien er archeologische waarden worden vastgesteld kan de archeologienota leiden tot bijkomend vooronderzoek via uitgesteld traject (nota)  of tot een opgraving. Dit vervolgtraject wordt beschreven in het programma van maatregelen, onderdeel van de archeologienota

Een archeologienota wordt opgesteld door een erkend archeoloog. De Vlaamse Overheid beslist of de archeologienota voldoet aan de eisen uit het Onroerenderfgoeddecreet. Indien de archeologienota voldoet wordt deze in akte genomen. 

Archeologienotawebsite.jpg