1

Alles over het Agentschap Onroerend Erfgoed en archeologie

Het Agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Het Agentschap ondersteunt de bevoegde minister bij het uittekenen van een gefundeerd en actueel beleid voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Onder onroerend erfgoed verstaan we zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als varend erfgoed.

De taken van het Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaanderen)

De hoofdzetel van het Agentschap Onroerend Erfgoed is in Brussel gelegen. Maar het beschikt ook over verschillende regionale diensten verdeeld over de vijf Vlaamse provincies in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Leuven. Het archeologisch depot is gelegen in Vilvoorde. Het heeft als taken het onroerend erfgoed in Vlaanderen te inventariseren en beschermen: zowel waardevolle gebouwen, landschappen als archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het agentschap het onroerenderfgoedbeheer in Vlaanderen en voert het beleidsgericht onderzoek uit.

Onroerend erfgoed en archeologie is online raadpleegbaar

Alle archeologienota’s worden gepubliceerd op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Zowel via het e-loket als via het geoportaal kan men een overzicht raadplegen van alle archeologienota’s die bekrachtigd of in akte genomen zijn. Via het geoportaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed kan men bovendien niet alleen archeologienota’s opzoeken, maar worden ook bijkomende kaartgegevens en inventarissen in verband met onroerend erfgoed en archeologie raadplegen.

Inventarissen onroerend erfgoed en archeologie weergegeven op kaart 

Of u als bouwheer al dan niet verplicht archeologisch onderzoek dient uit te voeren hangt af van de situatie. Of een archeologienota al dan niet nodig wordt bepaald door: de totale oppervlakte van de betrokken percelen; de oppervlakte van de geplande bodemingrepen; de ruimtelijke bestemming van het terrein; de situering binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris; de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site. Het geoportaal brengt al deze gegevens samen. U kan hier de oppervlakte van uw eigendom bepalen en het gewestplan raadplegen. Verder is het mogelijk via het geoportaal de inventaris van de vastgestelde archeologische zones en beschermde archeologische monumenten te bekijken. Ook de “Kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt” vindt men hier.

De “Kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt” breidt uit

Gebieden waar geen archeologisch erfgoed verwacht wordt, zijn gebieden waarvan men zo goed als zeker is dat ze geen archeologische waarde hebben. Als u als eigenaar in deze gebieden werken plant, moet u geen rekening houden met verplicht archeologisch onderzoek. Aan de “Kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt” wordt voortdurend verder gewerkt. Gedurende de voorbije jaren breidt het aantal gebieden waar geen archeologisch onroerend erfgoed verwacht wordt verder uit en wordt de kaart dus steeds completer. Wenst u professioneel advies bij het gebruik van de online-tools rond onroerend erfgoed of archeologie, aarzel dan niet contact op te nemen met Davy Herremans van Goed in Erfgoed.