1

Met zorg voor archeologie en erfgoed

Lees meer

Scroll naar de content

Waarom goed in erfgoed?

Grootse plannen en archeologie of ander erfgoed op jouw weg? Goed in erfgoed helpt je vooruit met een klaar en duidelijk stappenplan dat past bij de timing en doelstellingen van jouw project.

mottes_ovl_43.jpg

"Archeologie en erfgoedzorg wordt in Vlaanderen geregeld via een aantal complexe wetten en decreten. Op de koop toe verandert de regelgeving om de haverklap. Soms is het zelfs voor ons als ervaringsdeskundigen moeilijk volgen. Goed in erfgoed helpt bouwheren, besturen en andere actoren vooruit met erfgoed. Vaak betekent dat in eerste instantie gewoon duidelijkheid scheppen door antwoord te bieden op een aantal dringende vragen"

Davy Herremans, zaakvoerder

Meer info over onze diensten

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Het opstellen van archeologienota's is onze core business, maar onze dienstverlening omvat veel meer dan dat. Bouwhistorische nota nodig voor jouw monument? Een erfgoedbeleidsplan of omgevingsanalyse voor je gemeente of regio? Wij weten hoe dit aan te pakken. Denk je misschien aan een boek of tentoonstelling over het verre verleden? Goed in erfgoed gaat geen enkele uitdaging uit de weg!

Wij hebben ervaring in onderzoek en publiekscommunicatie, maar ook in het opstellen van beleidsdocumenten en subsidieaanvragen. 

 Wij denken graag mee over jouw project. Je contacteert ons beter te snel dan te laat. 

Ontdek hieronder onze diensten.

 

Erkend archeoloog voor bureauonderzoek én terreinwerk

95% van onze archeologienota's wordt in akte genomen zonder weigering

Wist je dat je voor archeologisch onderzoek premies kan aanvragen?

mottes_ovl_39.jpg

Projecten

Al 101 projecten op de teller!

Goed in erfgoed is sinds 2016 actief over gans Vlaanderen. De voorbije jaren werkten we mee aan tal van grote en kleine projecten rond archeologie en erfgoed. Bij ons geen bandwerk maar kwaliteit boven kwantiteit. Wij luisteren naar jouw wensen en noden en gaan op zoek naar een gepast plan van aanpak. Ondertussen heeft Goed in erfgoed al meer dan 101 projecten op de teller staan!

Bekijk onze projectkaart

projecten.png

Neem vrijblijvend contact op

Archeologienota nodig? Goed in erfgoed is jouw erkend archeoloog

Wanneer is een archeologienota nu nodig? Sinds de invoering van het Onroerenderfgoeddecreet uit 2016 dien je in sommige gevallen een archeologienota toe te voegen aan een vergunningsaanvraag (zoals een archeologienota bij een omgevingsvergunning, de vroegere stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning). Deze archeologienota evalueert de archeologische waarde van jouw projectgebied. De nieuwe archeologische regelgeving en het toevoegen van een archeologienota is van toepassing in heel Vlaanderen .

Om te bepalen of verplicht archeologisch vooronderzoek nodig is voor jouw project, kan je gebruikmaken van de beslissingsboom voor archeologienota’s of het Geoportaal. Maak het je gerust gemakkelijk en contacteer Goed in erfgoed. Kies voor professioneel advies bij onroerend erfgoed en reken op een expert in archeologie wetgevingWij kijken voor jou wat nodig is.

Het wordt aangeraden om voor een goed opgestelde archeologienota op de lijst met erkende archeologen beroep te doen. Goed in erfgoed staat geregistreerd op de lijst met erkende archeologen van het Agentschap Onroerend Erfgoed en archeologie. Als erkend archeoloog type 1 zijn wij gekwalificeerd voor het uitvoeren van zowel bureaustudies als vooronderzoek met ingreep op de bodem (proefsleuven en proefputten) en opgravingen. Dit garandeert een kwaliteitsvolle archeologische begeleiding van jouw project van begin tot einde.