1

Veelgestelde vragen 'Erkend archeoloog'

Wat is het verschil tussen een erkend archeoloog type 1 en type 2?

De erkend archeoloog type 1  mag alle vormen van archeologisch onderzoek uitvoeren, zowel bureauonderzoek als onderzoek met ingreep in de bodem zoals bijvoorbeeld opgravingen en proefsleuven. De erkend archeoloog type 2 is beperkter: die moet beschikken over minder ervaringsvereisten en mag geen onderzoek verrichten met ingreep in de bodem.

Bekijk ook deze andere vragen

Het antwoord op je vraag niet teruggevonden?