1

Veelgestelde vragen 'Verplicht archeologisch onderzoek'

Wat is een verslag van resultaten?

Het verslag van resultaten is een onderdeel van de archeologienota.

In het verslag van resultaten worden de resultaten van het archeologisch vooronderzoek beschreven . Uiteindelijk worden de resultaten van de verschillende deelonderzoeken samengebracht tot een synthese die als basis moet dienen voor het programma van maatregelen waarin - indien nodig - de modaliteiten van verdergezet vooronderzoek of opgraving worden beschreven.

Bekijk ook deze andere vragen

Het antwoord op je vraag niet teruggevonden?