1

Veelgestelde vragen 'Verplicht archeologisch onderzoek'

Wat is een programma van maatregelen?

Het programma van maatregelen is een onderdeel van de archeologienota. Hierin wordt bepaald of er voor de start van de geplande werken nog bijkomend archeologisch onderzoek nodig is en welke vorm dit zal aannemen. Bijkomend onderzoek kan gaan om verdergezet vooronderzoek volgens uitgesteld traject -maw vooronderzoek na het verkrijgen van de omgevingsvergunning- of een opgraving. Het programma van maatregelen beschrijft de modaliteiten van het verder onderzoek en de eisen naar personeelsinzet en onderzoekstechieken. 

Bij vooronderzoek volgens uitgesteld traject of opgraving wordt het programma van maatregelen door de vergunningverlenende opgenomen in de voorwaarden bij de omgevingsvergunning.

 

Bekijk ook deze andere vragen

Het antwoord op je vraag niet teruggevonden?