1

Veelgestelde vragen 'Verplicht archeologisch onderzoek'

Wanneer is een archeologienota nodig?

Of een archeologienota verplicht is bij een vergunningsaanvraag hangt af van: 

  • de totale oppervlakte van de betrokken percelen
  • de oppervlakte van de geplande bodemingrepen
  • de ruimtelijke bestemming van het terrein
  • de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris
  • de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site

 De criteria en drempels zijn verschillend voor:

  • omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen (artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet) 
  • omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden (artikel 5.4.2 van Onroerenderfgoeddecreet) 

 

Bekijk ook deze andere vragen

Het antwoord op je vraag niet teruggevonden?