1

Veelgestelde vragen 'Verplicht archeologisch onderzoek'

Is archeologisch onderzoek verplicht?

Het Onroerenderfgoeddecreet van 2016 stel dat in sommige gevallen een archeologisch onderzoek nodig bij omgevingswerken. 

Start van het archeologisch traject is de opmaak van een archeologienota die bij de vergunningsaanvraag dient te worden gevoegd. 

Of een archeologienota verplicht is bij een vergunningsaanvraag hangt af van: 

  • de totale oppervlakte van de betrokken percelen
  • de oppervlakte van de geplande bodemingrepen
  • de ruimtelijke bestemming van het terrein
  • de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris
  • de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site

 De criteria en drempels zijn verschillend voor:

  • omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen (artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet) 
  • omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden (artikel 5.4.2 van Onroerenderfgoeddecreet) 

Aan de hand van de beslissingsboom kan je heel eenvoudig nagaan of een archeologisch vooronderzoek in jouw situatie verplicht is. Via het Geoportaal kan je opzoeken of het terrein zich situeert in een beschermde archeologische site, in een vastgestelde archeologische zone of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

Bekijk ook deze andere vragen

Het antwoord op je vraag niet teruggevonden?