1

Veelgestelde vragen 'Premies'

Hoeveel bedraagt de premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem?

Het premiebedrag wordt op forfaitaire basis bepaald aan de hand van een formule. Die bevat een aantal variabelen die afhangen van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek, zoals de duur ervan, het aantal boringen en het resultaat. Van deze forfaitair bepaalde kostprijs wordt 80% uitbetaald als premie. Het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem blijft voor rekening van de bouwheer.

Een gedetailleerde berekening van de formule staat beschreven in het ministerieel besluit dat je hier kan terugvinden. 

Bekijk ook deze andere vragen

Het antwoord op je vraag niet teruggevonden?