1

Veelgestelde vragen 'Premies'

Wie kan beroep doen op een premie voor buitensporige opgravingskost?

Enkel occasionele bouwheren kunnen beroep doen op de premie.

Welke projecten komen niet in aanmerking?

  • projecten van bouwheren die beroepsmatig vastgoed ontwikkelen
  • vastgoed dat men ontwikkelt om het te verkopen
  • verkavelingen
  • projecten van regelmatige bouwheren. Dit zijn opdrachtgevers die in de drie voorgaande jaren meer dan één project hebben opgestart dat valt onder de criteria uit artikel 5.4.1 of 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet.

Welke projecten komen wel in aanmerking? Projecten onder de toepassing van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet en in opdracht van:

  • natuurlijke personen
  • kleinschalige verenigingen
  • kleinschalige ondernemingen

Dit zijn verenigingen of ondernemingen met minder dan tien werknemers en een omzet of balanstotaal van maximaal 5 miljoen euro.

Bekijk ook deze andere vragen

Het antwoord op je vraag niet teruggevonden?