1

Veelgestelde vragen 'Premies'

Wat is een premie voor vooronderzoek met ingreep op de bodem?

De premie komt tegemoet in de kosten van een verplicht archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. Dat kan een proefsleuvenonderzoek of een proefputtenonderzoek zijn, maar ook een verkennend of waarderend archeologisch booronderzoek. Bureauonderzoek of landschappelijk booronderzoek komen dus niet in aanmerking. Voor de kosten verbonden aan een opgraving bestaat een andere premie, met name de premie voor buitensporige opgravingskosten. 

Bekijk ook deze andere vragen

Het antwoord op je vraag niet teruggevonden?