1

Veelgestelde vragen 'Premies'

Hoe vraag ik een premie voor buitensporige opgravingskost aan?

Je kan de premie aanvragen zodra het archeologierapport is ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, na afloop van het veldwerk van de opgraving, en dit tot 120 dagen na indiening van dat rapport.

Op het aanvraagformulier zal je gevraagd worden enkele variabelen in te vullen die nodig zijn om de correcte berekening van het premiebedrag uit te voeren. Goed in erfgoed bezorgt je deze variabelen. Je kan slechts 1 premie voor buitensporige opgravingskosten aanvragen per verplicht uit te voeren archeologische opgraving.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed onderzoekt je aanvraag inhoudelijk en neemt binnen de negentig dagen een beslissing.

Bekijk ook deze andere vragen

Het antwoord op je vraag niet teruggevonden?