1

Veelgestelde vragen 'Premies'

Hoeveel bedraagt de premie voor buitensporige opgravingskost?

Het premiebedrag wordt op forfaitaire basis bepaald aan de hand van een formule. Het vertrekpunt is een vaste basiskost die 12.123 euro bedraagt. Die wordt vermeerderd en verminderd met bedragen die afhangen van de uitgevoerde archeologische opgraving en de aangetroffen toestand (variabelen). Tot slot wordt het bekomen bedrag verminderd met een franchise van 1.500 euro. Die staat voor het niet buitensporige deel van de kosten en blijft hoe dan ook voor rekening van de initiatiefnemer. Van deze forfaitair bepaalde kostprijs wordt 80% uitbetaald als premie.

Opgelet: dit hogere percentage geldt enkel voor opgravingen waarvan het veldwerk start na 1 april 2019. Opgravingen waarvan het veldwerk startte voor die datum krijgen nog het oude percentage van 40%, ongeacht het moment waarop het archeologierapport wordt ingediend.

Een gedetailleerde berekening van de formule kan je terugvinden in het ministerieel besluit dat u hier kan raadplegen.

Bekijk ook deze andere vragen

Het antwoord op je vraag niet teruggevonden?