1

Subsidie en beleid

Scroll naar de content

Een solide basis voor jouw erfgoedwerking

Als bestuur, regio en collectiebeherende organisatie zijn er binnen het Onroerenderfgoeddecreet en het Cultureelerfgoeddecreet tal van kansen op vlak van erkenning en subsididiëring van een structurele werking. De Vlaamse Overheid en ook andere overheden zoals de provincies hebben daarnaast nog tal van subsidiekanalen voor projectwerking. 

Om een erkenning of subsidie binnen te halen is vaak een stevig en uitgebreid aanvraagdossier nodig. Goed in erfgoed ondersteunt besturen, regio's en collectiebeherende organisaties bij de opmaak van ervan. Vanuit onze ervaring onderzoeken wij het potentieel voor een structurele werking of project. Starten doen we met het waarderen van uw collectie of erfgoedpakket en de opmaak van een solide omgevingsanalyse.Samen met de oprdachtgever en betrokken stakeholders gaan we daarna op zoek naar gepaste doelstellingen voor een structurele werking of project. 

goedinerfgoed-rupelstreek-IMG_0705.jpg

Vraag hier een offerte aan