1

Projectmatig onderzoek

Scroll naar de content

Op zoek naar het grotere erfgoedverhaal

Goed in erfgoed werkte in het verleden mee aan tal van lokale en regionale studies. Zo'n studie kan zuiver wetenschappelijk van insteek zijn of een meer publieksgericht karakter hebben. 

Misschien heb je als vereniging of museum nog wel een aantal mooie collecties in de kast waarmee je aan de slag wil? Wil je als gemeente of Intergemeentelijke Onroerend erfgoeddienst een bepaald type boven- of ondergronds erfgoed inventariseren en in de kijker zetten? Contacteer ons. Goed in erfgoed kijkt wat mogelijk is en bezorgt je een projectplan met potentiële onderzoekspistes.

Goed in erfgoed heeft een goede kijk op subsidiemogelijkheden om onderzoeksprojecten op poten te zetten. WIj hebben ervaring in de opmaak van subsidiedossiers.

Wat kan een lokale of regionale erfgoedstudie inhouden?

  • lokale/regionale onderzoeksbalans archeologie of bouwkundig erfgoed
  • inventarisatie van bepaalde types archeologische sites (bv. sites met walgracht of mottekastelen)
  • waardering van oude (museale) vondstcollecties
  • ontwikkeling van een streekverhaal gebaseerd op erfgoed en landschap
  • culturele biografie van een gemeente of regio
  • ...
aDJI_0506.jpg

Vraag hier een offerte aan