1

Bouwhistorie en CHE-rapport

Scroll naar de content
Wij maken werk van jouw monument

Wij maken werk van jouw monument

Bouwhistorisch onderzoek bestaat in vele vormen en maten.

Situeert een pand dat je wil verbouwen zich volgens het gewestplan in ‘woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde’, of kortweg ‘CHE-gebied’? Dan is de kans groot dat je een CHE-rapport nodig hebt voor te kunnen starten met de werken. Zo'n rapport beschrijft de erfgoedwaarden van je pand en de waardevolle elementen waarmee je rekening dient te houden bij het ontwerp. Goed in erfgoed levert je snel een CHE-rapport aan een eerlijke prijs.

Vergunningsaanvraag ingediend en de vergunningsverlenende overheid vraagt hoe je zal omgaan met de aanwezige erfgoedwaarden in het ontwerp? Goed in erfgoed kan je helpen met een beperkt bouwhistorisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek leveren wij jou een plan aanpak om toe te voegen bij de vergunningsaanvraag. 

Goed in erfgoed voert ook diepgaander bouwhistorisch onderzoek uit in functie van beheersplannen en restauratiedossiers.

Vraag hier een offerte aan