1

Beheer en bescherming

Scroll naar de content

Wij zorgen voor jouw monument

De Vlaamse erfgoedinventarissen zijn een mooi instrument maar ook niet zaligmakend. Op vlak van bouwkundig en landschappelijk erfgoed zijn ze bijvoorbeeld verre van compleet. Soms prijken er nog panden op die al lang hun erfgoedwaarden zijn verloren, terwijl echt wel erfgoedwaardige landschappen of gebouwen dan weer zijn vergeten. Op vlak van archeologie is het vaak nog complexer. Veel waardevolle sites genieten ondanks het Onroerenderfgoeddecreet geen enkele vorm van bescherming en staan onder continue druk van ontwikkeling. De kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (kortweg CGA-kaart) is een nuttig beleidsinstrument maar heeft voor vele regio's en gemeenten dringend uitbreiding nodig. Goed in erfgoed helpt besturen en regio's graag met het actualiseren van deze inventarissen.

Goed in erfgoed heeft ook ervaring in het waarderen en evalueren van erfgoedsites en -gehelen en dit voor zowel bouwkundig, landschappelijk als archeologisch erfgoed. Wij hebben meegewerkt aan vooronderzoeken in kader van beheersplannen en beschermingsdossiers. Wij helpen overheden, maar evengoed private erfgoedeigenaars.

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn:

  • actualiseren en waarderen van de Inventaris Bouwkundig erfgoed;
  • doorlichten en analyseren van de Centraal Archeologische Inventaris voor besturen en regio's;
  • actualiseren en uitbreiden van dekaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt;
  • evaluatie en waardering van archeologische site via niet-invasieve (boringen, geofysisch onderzoek, bureaustudie) en invasief onderzoek (proefputten);
  • quisckscan van de erfgoedwaarden van uw monument of pand met erfgoedwaarde;
  • onderzoek in kader van beheersplan of beschermingsdossier;
  • ...
Munte5.jpg

Vraag hier een offerte aan