1

Wat kunnen wij voor je betekenen?

mottes_ovl_33.jpg

Archeologienota

Verplicht archeologisch onderzoek bij de omgevingsvergunning? Laat je niet verrassen en neem tijdig contact op met ons voor een archeologienota. Samen streven we naar een plan van aanpak op maat van jouw project. Onze archeologienota's kennen een korte doorlooptijd van opstart tot aktename.

Lees verder

F058_Menen-Bauduinsite_2017E329_SL15.jpg

Proefsleuven en proefputten

Proefsleuven en proefputten vormen vaak een essentieel onderdeel van de archeologienota. Met een erkenning type 1 mogen onze archeologen ook terreinwerk uitvoeren in kader van verplicht archeologisch onderzoek bij het vergunningstraject. Wij staan voor correcte prijzen en een snelle aanpak.

Lees verder

G1169193.jpg

Opgraving

Na de archeologienota nu ook nog een opgraving? Wij werken pragmatisch en snel maar met oog voor de nodige wetenschappelijke kwaliteit. Complexe stadsprojecten schuwen we niet.

Lees verder

goedinerfgoedmechelsesteenwegantwerpenIMG_9044.jpg

Bouwhistorie en CHE-rapport

Wij leveren snel en kwalitatief bouwhistorisch onderzoek. Daarbij passen wij ons aan naar de noden van de klant. Wij kunnen ruimere onderzoek aan in functie van de opmaak van een beheersplan of restauratiedossier, maar werken met even veel plezier aan beknopte studies zoals CHE-rapporten.

Lees verder

IMG-4556.jpg

Vondstenonderzoek

Met onze specifieke onderzoekservaring in middeleeuws en recenter vondstmateriaal hebben wij een bijzondere troef in handen. Wij ondersteunen graag andere actoren in het veld (bedrijven, overheden, musea, verenigingen,...) bij gespecialiseerd onderzoek van vondsten en museale objecten.

Lees verder

Roborst4.jpg

Projectmatig onderzoek

Het grotere erfgoedverhaal krijgt vorm door alle puzzelstukje bij elkaar te leggen. Goed in erfgoed levert kwaliteitsvolle studies en syntheses voor besturen en collectiebeherende organisaties. Wij hebben ervaring met divers erfgoed: archeologie, landschap, bouwkundig erfgoed en cultureel erfgoed.

Lees verder

20180201_125856.jpg

Publiek en educatie

Kennis over het verleden wordt pas echt relevant als ze wordt gedeeld. Dan bedoelen we niet enkel het spreiden van kennis onder collega-erfgoedwerkers. Wij hebben de nodige ervaring in het vertalen van moeilijke onderzoeksvraagstukken naar een toegankelijke verhaal voor iedereen.

Lees verder

IMG_7960-bewerkt.jpg

Subsidie en beleid

Als (boven)lokale overheid dienen zich vandaag kansen aan om een eigen erfgoedbeleid uit te bouwen. Dit kan via projectmatige initiatieven of meer structurele werking. Vaak gaat dit hand in hand met het schrijven van een beleidsplan of subsidiedossiers. Een hele klus waarbij wij u kunnen helpen.

Lees verder

mottes_ovl_45.jpg

Beheer en bescherming

Sta je als particulier of overheid voor uitdagingen inzake beheer en bescherming van een monument of archeologische site? Wil je één van de Vlaamse erfgoedinventarissen actualiseren of uitbreiden? Goed in Erfgoed heeft ervaring in gericht onderzoek in functie van beheer en bescherming.

Lees verder

Nog een vraag over onze diensten?