1

Volgen van de beslissingsboom bij een archeologienota

Of een archeologienota voor uw bouwproject verplicht is, kan u eenvoudig bepalen via de beslissingsboom voor archeologienota’s. Deze beslissingsboom fungeert als leidraad voor al uw bouwprojecten.

De beslissingsboom voor archeologienota’s schept duidelijkheid

Om te kijken of de archeologienota op het terrein en op uw plannen van toepassing is, kan het stroomschema voor archeologienota’s geraadpleegd worden, ook wel beter gekend als de beslissingsboom voor archeologienota’s. Aan de hand van de beslissingsboom van het Agentschap Onroerend Erfgoed kan men dus eenvoudig bepalen of een archeologisch vooronderzoek verplicht is bij een geplande bouwproject.

Is het eindresultaat van jouw weg doorheen de beslissingsboom “geen archeologienota”, dan hoeft er geen bekrachtigde archeologienota opgemaakt en bij de aanvraag gevoegd te worden. Is het resultaat “archeologienota”, dan is dit wel het geval.

Wettelijke criteria als basis bij de beslissingsboom voor archeologienota’s

Of een archeologienota al dan niet nodig wordt bepaald door : de totale oppervlakte van de betrokken percelen; de oppervlakte van de geplande bodemingrepen; de ruimtelijke bestemming van het terrein; de situering binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris; de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site.

Het Geoportaal helpt bij de bepaling van bestemming en situering

Met behulp van de beslissingsboom voor archeologienota’s kan bepaald worden of een archeologienota aan de vergunningsaanvraag toegevoegd moet. Beslissende factoren hierbij  zijn de bestemming en situering van het terrein. Via het Geoportaal kan iedereen daarom eenvoudig het gewestplan en een aantal inventarissen raadplegen. Zo kan men de bestemming van het terrein bepalen en opzoeken of het terrein al dan niet gelegen is in een beschermde archeologische site, een vastgestelde archeologische zone of een gebied zonder verwachtingen naar archeologisch erfgoed.

Bestemming en situering van het terrein bepaalt de oppervlaktecriteria

Met behulp van de beslissingsboom voor archeologienota’s kan bepaald worden of een archeologienota aan de vergunningsaanvraag toegevoegd moet. Beslissende factor hierbij is de oppervlakte van het betrokken percelen en van de bodemingreep. Voor stedenbouwkundige werken en voor verkavelingen zijn de criteria en drempels verschillend. De oppervlaktecriteria verschillen ook afhankelijk van de bestemming en situering van het terrein.

Type

Bodemingreep

Plangebied

Publiekrechterlijke aanvrager

1000 m²

3000 m²

SBV woon & recreatiegebied

1000 m²

3000 m²

Verkaveling (wonen & industrie)

3000 m²

Landbouwgebied

5000 m²

Industriegebied

5000 m²

Archeologische Zone

100 m²

300 m²

Beschermde Archeologische Zone

Altijd

Zone waar geen archeologie te verwachten valt

Nooit

Binnen gabarit bestaande lijninfrastructuur

Nooit

Heeft u nog vragen over de beslissingsboom voor archeologienota’s of aanverwante onderwerpen, aarzel dan niet om verder contact op te nemen met Davy Herremans van Goed in Erfgoed.