1

Een archeologienota? Raadpleeg de lijst van erkende archeologen

Een archeologienota wordt opgemaakt en ingediend door een erkende archeoloog die handelt binnen het kader van het Onroerend erfgoed-decreet en de Code van Goede Praktijk voor archeologie en metaaldetectie. In de Erkenningendatabank van het Agentschap Onroerend Erfgoed vindt met een lijst van alle erkende archeologen bij wie men terecht kan voor het opstellen van een archeologienota.

Een archeologienota mag enkel opgesteld door een erkend archeoloog

Een archeologienota is het verslag van een archeologisch vooronderzoek bestaand uit een bureaustudie, al dan niet aangevuld met veldwerk. De archeoloog bepaalt de impact van de voorziene werken op het archeologische erfgoed en stelt hierbij voor hoe men met het erfgoed dient om te gaan. Enkel een erkend archeoloog kan dan aangesteld worden voor de opmaak en het indienen van een archeologienota. De archeologienota dient hierbij te voldoen aan de normen van de Code van Goede Praktijk. Wanneer dat dit niet het geval is of wanneer Agentschap Onroerend Erfgoed de voorgestelde maatregelen niet correct of geschikt vindt, dan kan het agentschap een archeologienota weigeren. Reken op de diensten van Davy Herremans en Goed in Erfgoed om het slaagpercentage van goedkeuren aanzienlijk te verhogen. Onze erkende archeoloog zorgt ervoor dat uw dossier grondig opgemaakt wordt.

De wettelijke bepalingen voor een archeologienota

Een archeologienota wordt opgesteld door een erkend archeoloog. Om met een archeologisch vooronderzoek en archeologienota van start te gaan, zal de erkend archeoloog eerst starten met een bureauonderzoek. Hierbij zal hij op basis van de beschikbare bronnen onderzoeken wat de archeologische verwachtingen zijn van het desbetreffende terrein. Na het bureauonderzoek kan de archeoloog indien nodig beslissen om ook bijkomend onderzoek op het terrein uit te voeren. Het opstellen van een archeologienota vraagt wel enige tijd, vooral wanneer men dient over te gaan tot terreinonderzoeken. Gebaseerd op het archeologisch vooronderzoek maakt de erkend archeoloog dan de archeologienota op.

De voorlegging aan het Agentschap Onroerend Erfgoed

Alle resultaten van zowel het archeologisch vooronderzoek dienen voorgelegd te worden ter goedkeuring aan het Agentschap Onroerend Erfgoed of onroerend erfgoedgemeente. Dit gebeurt via de archeologienota. Het Agentschap of de onroerenderfgoedgemeente gaat na of de archeologienota voldoet aan de Code van Goede Praktijk, en zal hier vervolgens wel, niet of onder voorwaarden, haar goedkeuring aan verlenen door bekrachtiging of aktename.

De erkende archeoloog is er ook voor de opvolging

De bouwheer wordt binnen de 15 dagen op de hoogte gebracht van het al dan niet goedkeuren van de archeologienota of nota en de hier bijhorende maatregelen. De archeologienota’s zijn steeds raadpleegbaar bij het Agentschap en via het e-loket. Afhankelijk van de al dan niet goedkeuring van de opgestelde archeologienota, zal bepaald worden hoe de opdrachtgever van het bouwproject dient om te gaan met de aanwezige archeologie op het terrein bij de realisering van de bouwplannen. Wanneer de archeologienota een opgraving vereist, dient voor de uitvoering van deze werken opnieuw een erkend archeoloog aangesteld te worden. Nadat het veldwerk afgerond werd, kunnen de bouwwerken van start gaan. Wanneer u voor uw archeologienota de lijst met erkende archeologen wenst te raadplegen, hoeft u niet langer te zoeken want bij Goed in Erfgoed bent u alvast aan het juiste adres. Reken gerust op Davy Herremans en zijn expertise in archeologienota’s als erkend archeoloog op de lijst.