1

Kies voor professioneel advies bij onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed verdient het om gekoesterd te worden, maar mag ook evoluties en vernieuwingen niet in de weg staan. Het is dan ook een echte evenwichtsoefening om met verleden en toekomst rekening te houden. Reken daarom op het vakkundig advies bij onroerend erfgoed van Goed in Erfgoed.

Het advies van een expert komt van pas bij de zorg voor uw monument

Overleg met een expert  is aan te raden alvorens te starten met complexe erfgoed dossiers. Of het nu gaat om een toelatingsaanvraag voor werken aan beschermd onroerend erfgoed, erfgoed uitdagingen bij een vergunningsaanvraag of het samenstellen van een restauratie dossier, best kan men steeds advies inwinnen bij een expert. Het is goed u te laten adviseren in een vroeg stadium van uw bouwproject of ontwikkeling. Is een bouwhistorisch onderzoek nodig vooraleer te starten met de werken? Hoe voorziet u de nodige energiebesparende maatregelen zonder impact op de erfgoedwaarde van uw gebouw? Vragen die vaak van toepassing zijn bij het uitvoeren van kleine of grotere renovaties. In deze situatie is professioneel advies rond onroerend erfgoed een must.

Advies rond archeologie en de archeologienota

Vaak is advies inzake onroerend erfgoed en archeologie nodig bij het verkrijgen van vergunningen en toelatingen voor werken aan onroerende goederen. Zo kan advies wenselijk zijn bij de verplichtingen volgens de archeologische wetgeving zoals het opstellen en indienen van een archeologienota. De archeologienota dient meerdere specifieke onderdelen te omvatten. Zo dient deze nota onder andere te bestaan uit een aanduiding op kaart van zowel het betreffende terrein en een beschrijving van de geplande werken. Belangrijker zijn echter de resultaten van het archeologisch vooronderzoek en aansluitend ook een advies over de wenselijke maatregelen voor de verdere omgang met het aanwezige archeologische erfgoed. Wij maken voor u snel een archeologienota op die voldoet aan de nodige kwaliteitsvoorwaarden. Wij staan garant voor een korte doorlooptijd van opstart tot bekrachtigde archeologienota. Daarnaast helpen wij u ook in de praktijk verder met een schatting van tijd en kosten voor het volledig archeologische traject en een snelle en kwaliteitsvolle uitvoering van de vooropgestelde maatregelen uit de archeologienota.

Wij zijn Goed in onroerend Erfgoed

Een erfgoedexpert geeft je advies rond onroerend erfgoed en hoe het behoud van de erfgoedwaarde gegarandeerd kan worden zonder te wegen op de eigen plannen, wensen en noden. Bent u op zoek naar gespecialiseerd advies in onroerend erfgoed? Reken dan op de kennis en ervaring van Davy Herremans. Davy Herremans van Goed in Erfgoed helpt u professioneel verder met al uw vragen rond erfgoed. Wenst u meer te weten rond erfgoedzorg of erfgoedontzorging, beleidsondersteuning, archeologienota’s, archeologische opgravingen, archeologisch onderzoek en meer, dan kan u rekenen op onze professioneel advies. Goed in Erfgoed helpt u graag verder met advies rond onroerend erfgoed en biedt u ondersteuning en expertise op gebied van archeologie en erfgoed.